Sociálně žádoucí osobnostní vlastnosti

Výzkum se soustředí na vzájemné aspekty genderové identity a kvality života jedince. Cílem tohoto výzkumu je konstrukce dotazníku sloužícího k měření míry psychologické maskulinity a femininity, resp. subjektivně vnímané genderové identity.

Dagmar Halo

Kdo jsem?

Jmenuji se Dagmar Halo a jsem studentkou 2. ročníku doktorského studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Výzkumně se zabývám tématy genderu a kvality života.

Dotazník

Jaké jsou sociálně žádoucí vlastnosti žen a mužů?

Jaké osobnostní vlastnosti jsou sociálně žádoucí u mužů a u žen? Je mezi nimi nějaký rozdíl? A jaký? Pomozte s výzkumem vyplněním krátkého dotazníku, který se skládá z hodnocení lidských vlastností na 5 bodové škále a krátkého demografického formuláře.

Vaše data

Soukromí a kontakt

Vaše odpovědi jsou anonymní a slouží jako podklad pro další fáze výzkumu. Děkuji za Váš čas, bez Vás by tento výzkum nebyl možný. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na mém emailu dagmar.halo01@upol.cz

Pomozte a sdílejte

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
Telegram

Webové stránky vznikly za podpory MŠMT ČR udělené UP v Olomouci (IGA_FF_2020_020).