Máte před sebou dotazník obsahující sadu přídavných jmen. Ohodnoťte u každého z nich na škále od 1 do 5 to, do jaké míry Vás osobně toto přídavné jméno vystihuje.
1 = zcela nesouhlasím
2 = spíše nesouhlasím
3 = ani nesouhlasím, ani souhlasím
4 = spíše souhlasím
5 = zcela souhlasím
Máte před sebou dotazník obsahující sadu přídavných jmen. Ohodnoťte u každého z nich na škále od 1 do 5 to, do jaké míry Vás osobně toto přídavné jméno vystihuje.
1 = zcela nesouhlasím
2 = spíše nesouhlasím
3 = ani nesouhlasím, ani souhlasím
4 = spíše souhlasím
5 = zcela souhlasím
Máte před sebou dotazník obsahující sadu přídavných jmen. Ohodnoťte u každého z nich na škále od 1 do 5 to, do jaké míry Vás osobně toto přídavné jméno vystihuje.
1 = zcela nesouhlasím
2 = spíše nesouhlasím
3 = ani nesouhlasím, ani souhlasím
4 = spíše souhlasím
5 = zcela souhlasím
Máte před sebou dotazník obsahující sadu přídavných jmen. Ohodnoťte u každého z nich na škále od 1 do 5 to, do jaké míry Vás osobně toto přídavné jméno vystihuje.
1 = zcela nesouhlasím
2 = spíše nesouhlasím
3 = ani nesouhlasím, ani souhlasím
4 = spíše souhlasím
5 = zcela souhlasím