Ohodnoťte na škále od 1 do 5 odpověď na otázku: Je tato osobnostní vlastnost sociálně žádoucí u MUŽE?
V tomto výzkumu mě zajímá odpověď na otázku, jaké jsou, dle Vašeho názoru, sociálně žádoucí osobnostní vlastnosti u muže (dle formuláře) ve společnosti, ve které žijete. "Sociálně žádoucí vlastností" je míněn předpoklad toho, co se ve společnosti očekává od muže a od ženy, jací budou/mají být, vzhledem ke svým osobnostním vlastnostem.
1 = zcela nesouhlasím
2 = spíše nesouhlasím
3 = nevím
4 = spíše souhlasím
5 = zcela souhlasím
Ohodnoťte na škále od 1 do 5 odpověď na otázku: Je tato osobnostní vlastnost sociálně žádoucí u MUŽE?
1 = zcela nesouhlasím
2 = spíše nesouhlasím
3 = nevím
4 = spíše souhlasím
5 = zcela souhlasím
Ohodnoťte na škále od 1 do 5 odpověď na otázku: Je tato osobnostní vlastnost sociálně žádoucí u MUŽE?
1 = zcela nesouhlasím
2 = spíše nesouhlasím
3 = nevím
4 = spíše souhlasím
5 = zcela souhlasím
Ohodnoťte na škále od 1 do 5 odpověď na otázku: Je tato osobnostní vlastnost sociálně žádoucí u MUŽE?
1 = zcela nesouhlasím
2 = spíše nesouhlasím
3 = nevím
4 = spíše souhlasím
5 = zcela souhlasím
Ohodnoťte na škále od 1 do 5 odpověď na otázku: Je tato osobnostní vlastnost sociálně žádoucí u MUŽE?
1 = zcela nesouhlasím
2 = spíše nesouhlasím
3 = nevím
4 = spíše souhlasím
5 = zcela souhlasím
Ohodnoťte na škále od 1 do 5 odpověď na otázku: Je tato osobnostní vlastnost sociálně žádoucí u MUŽE?
1 = zcela nesouhlasím
2 = spíše nesouhlasím
3 = nevím
4 = spíše souhlasím
5 = zcela souhlasím