Druhá část dotazníku
Ohodnoťte na škále od 1 do 7 odpověď na otázku: Je tato osobnostní vlastnost sociálně žádoucí u muže?
1 = zcela nesouhlasím
4 = ani souhlasím, ani nesouhlasím
7 = zcela souhlasím

Ohodnoťte na škále od 1 do 7 odpověď na otázku: Je tato osobnostní vlastnost sociálně žádoucí u muže?
1 = zcela nesouhlasím
4 = ani souhlasím, ani nesouhlasím
7 = zcela souhlasím

Ohodnoťte na škále od 1 do 7 odpověď na otázku: Je tato osobnostní vlastnost sociálně žádoucí u muže?
1 = zcela nesouhlasím
4 = ani souhlasím, ani nesouhlasím
7 = zcela souhlasím

Ohodnoťte na škále od 1 do 7 odpověď na otázku: Je tato osobnostní vlastnost sociálně žádoucí u muže?
1 = zcela nesouhlasím
4 = ani souhlasím, ani nesouhlasím
7 = zcela souhlasím

Ohodnoťte na škále od 1 do 7 odpověď na otázku: Je tato osobnostní vlastnost sociálně žádoucí u muže?
1 = zcela nesouhlasím
4 = ani souhlasím, ani nesouhlasím
7 = zcela souhlasím

Ohodnoťte na škále od 1 do 7 odpověď na otázku: Je tato osobnostní vlastnost sociálně žádoucí u muže?
1 = zcela nesouhlasím
4 = ani souhlasím, ani nesouhlasím
7 = zcela souhlasím