Dotazník má dvě verze, pro pokračování prosím vyberte příslušnou odpověď (vyberte jednu z níže uvedených možností pro maskulinní tvar anebo femininní tvar přídavných jmen).